Foto's

Hut te Geeuwenbrug

Maar weinig oud ingezetenen van Diever zullen deze, grotendeels van zoden opgebouwde hut, hebben gekend. Zij was gelegen aan de rand van het heideveld ten westen van Geeuwenbrug en werd bewoond door Jan Daalman, geb, 2 januari 1845 te Smilde en zijn tweede vrouw Wummegien Hofman. Zij trouwden op 10 Juni 1922 te Diever. De bruidegom was toen 77 jaar en het bruidje telde 55 jaren. Nog zie ik ze vanaf het gemeentehuis, gezeten op een paar "kraekstoolen" op een boerenwagen door de hoofdstraat rijden, Jan de arm liefdevol om de hals van Wummegien geslagen.

Dertien jaar lang heeft Wummegien de olde Jan nog kunnen verzorgen. Hij stierf 21 april 1935. Wijl ik ze persoonlijk goed heb gekend ben ik er van overtuigd, dat deze beide oudjes in deze armelijke, maar van binnen goed verzorgde woning, nog een prettige en bovenal rustige oude dag hebben genoten. Als scheper van een kudde Drentse schapen (toebehorend aan Jan Mulder te Diever), waarmee hij dagelijks de hei optrok, kon hij in hun onderhoud voorzien. Hij had de schapen zgn, "op half gewin", d.w.z. voor de helft van de wol en de geboren lammeren. Bovendien verdiende hij een grijpstuiver met het in ring brengen en drogen van de gestoken turf in het veen van Mulder.

Bron: Arend Mulder Vertelt.