Doel van onze vereniging

De Historische Vereniging gemeente Diever is opgericht in 1994 en heeft tot doel het bevorderen van de bekendheid van de historie van de voormalige gemeente Diever. Dat doet zij door het organiseren van lezingen, het houden van contactdagen en het uitgeven van het blad Opraekelen.

Onze vereniging heeft verschillende werkgroepen waarvan de leden amateur-historici zijn die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben.
Zij tekenen verhalen op van inwoners en oud inwoners van de gemeente Diever. Voor onderzoek gaan zij o.a. naar het provinciaal archief in Assen en het landelijk archief in Den Haag. De verzamelde verhalen, foto's en informatie uit de archieven worden gepubliceerd in Opraekelen, in (foto)boeken die worden uit-gegeven en op de website.

Jaarlijks ontvangen de leden een historische kalender met een bepaald thema.