Historische Vereniging Gemeente Diever

U bevindt zich hier: Home

Gemeente Diever vroeger

Uitnodiging ledenvergadering
Ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op maandag 20 november 2023 om 20.00 uur in ‘Hart van Diever’ in de scholengemeenschap ‘Stad & Esch’, Westeres 7 in Diever.
Na het officiële deel van de vergadering houdt de heer Jan Bos de lezing ‘Van Postkoets tot Turbodiesel’. Zowel leden als niet leden zijn welkom, met dien verstande dat alleen de leden stemrecht hebben bij het (ongeveer 15 minuten durende) officiële deel van de bijeenkomst.
Agenda: 1. Opening door de voorzitter; 2. Notulen 27 oktober 2022; 3. Jaarverslag secretaris; 4. Financieel jaarverslag penningmeester; 5. Begroting 2023-2024; 6. Verslag kascommissie; 7. Benoeming kascommissie; 8. Bestuursverkiezing. Albert Kleene en Carolien Reinbergen zijn aftredend en zijn weer herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris; 9. Rondvraag; 10. Korte pauze; 11. Lezing ‘Van Postkoets tot Turbodiesel’ door de heer Jan Bos; 12 Sluiting.
‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’  
Op vrijdagmiddag 11 september was in hotel-restaurant Villa Nova in Zorgvlied de prissentaosie van de ni’jste uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte. Et gong om ‘Uit de geschiedenis van Wateren, Zorgvlied en Oude Willem’, mit bi’jdregen van Janneke Hielkema, Albertha Bloemhoff, Carol Jan Klok en Hans Salverda. Et eerste exemplaor wodde deur de historische Johannes van den Bosch uutrikt an ‘kolonioloog’ Wil Schackmann. Schackmann is kenner bi’j uutstek van de vroegere klonies van de Maotschoppi’je van Weldaodighied en publiceerde daor eerder uutvoerig over. Download hier [453 KB] het nieuwsbericht.
Bij Wapse staan vier kogelvangers, maar hoe zijn die daar gekomen?  
Bij Berkenheuvel staan midden in het bos vier kogelvangers. Henk Gruppen vraagt zich af hoe die daar zijn gekomen. Wij zoeken het voor hem uit en gaan met Fred Jansen van de historische vereniging Diever naar het bos bij Wapse. "Een kogelvanger maakt deel uit van een schietbaan. De schietschijven stonden voor de kogelvanger. Zodat de kogels die naast gingen in de wal terecht kwamen", legt Jansen uit. De kogelvangers zijn zo'n 5 meter hoog. Daar bovenop stond nog een schutting. Lees meer.

Lid worden van onze vereniging

Als u lid bent ontvangt u ons kwartaalblad "Opraekelen" en jaarlijks een kalender met een bepaald thema. Bovendien ondersteunt u ons in de onderhoud van historische monumenten. Lees meer.

LIJKWAGENHUISJE UIT DE OUDE DOOS RK-KERK ZORGVLIED
Het lijkwagenhuisje zit weer strak in de verf. En dat dankzij de vrijwilligers van onze vereniging. Meer. Onze vereniging heeft veel oude foto's die een prachtig beeld schetsen van de voormalige gemeente Diever. Meer In Wateren, waar de R.K.-bewoners de kerk te Frederiksoord bezochten en zich meer Rooms-Katholieke gezinnen gingen vestigen, deed zich de behoefte gevoelen van een eigen kerk. Meer
GEMEENSCHAP BOUWDE ZWEMBAD KORENMOLEN DE VLIJT
Begin 1942 bouwde de gemeenschap van Diever met vereende krachten het zwembad "Dieverzand" aan de bosweg. Lees meer... Onze korenmolen heeft een eigen website met interessante historische informatie over de geschiedenis van de molen. Meer

Het laatst gewijzigd

29-9-2023

Aantal bezoekers vandaag: ( 1 ) Totaal aantal bezoekers: ( 34353 )